Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2020

stragan-ze-snami
stragan-ze-snami
9115 3025 500
Reposted fromenn0 enn0 viasoadysta soadysta
stragan-ze-snami
4355 8e2e 500
Reposted fromSerat Serat viasoadysta soadysta
stragan-ze-snami
8378 44ef 500
Reposted fromnyaako nyaako viafor-witches for-witches
stragan-ze-snami
4443 9ead 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viaponurykosiarz ponurykosiarz
stragan-ze-snami
stragan-ze-snami
2041 c409 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlewhitelies littlewhitelies
stragan-ze-snami
Reposted fromFlau Flau vialittlewhitelies littlewhitelies
stragan-ze-snami
1654 f9b3 500
Reposted fromgubert gubert vialittlewhitelies littlewhitelies
stragan-ze-snami
6369 9881 500

July 30 2019

stragan-ze-snami
0226 8199 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
stragan-ze-snami
6922 f6ec
Reposted fromsavatage savatage viagreywolf greywolf

July 25 2019

stragan-ze-snami
7070 239e 500
Reposted fromzciach zciach viagreywolf greywolf

July 20 2019

stragan-ze-snami
4264 9d13 500
touché
Reposted byspecific-humorletshavesexkubudilifedownthespiralganzrockbarsoupeterkatastrofosiostrasucznikcarmenlunakrzywdairmelinmarsjaninzmarsaverdantforcezupamarzenskillzmcflyboozeniedoskonaloscPrezesRadyMinistrowpiehusmaliwazieloonominothingiseverythingpomoor8agiennykotficaBrainyrocknrollahaftowanaksiezniczkapalahniuks-laughterTurekMenistanchar47zupamarzenkreska-groteskaitjen
stragan-ze-snami

July 10 2019

stragan-ze-snami
2756 f065 500
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie viagreywolf greywolf
stragan-ze-snami
8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed viagreywolf greywolf
stragan-ze-snami
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viagreywolf greywolf

July 09 2019

stragan-ze-snami
6161 e6a4 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viagreywolf greywolf

July 08 2019

stragan-ze-snami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl