Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2019

stragan-ze-snami
0226 8199 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
stragan-ze-snami
6922 f6ec
Reposted fromsavatage savatage viagreywolf greywolf

July 25 2019

stragan-ze-snami
7070 239e 500
Reposted fromzciach zciach viagreywolf greywolf

July 20 2019

stragan-ze-snami
4264 9d13 500
touché
Reposted byspecific-humorletshavesexkubudilifedownthespiralganzrockbarsoupeterkatastrofosiostrasucznikcarmenlunakrzywdairmelinmarsjaninzmarsaverdantforcezupamarzenskillzmcflyboozeniedoskonaloscPrezesRadyMinistrowpiehusmaliwazieloonominothingiseverythingpomoor8agiennykotficaBrainyrocknrollahaftowanaksiezniczkapalahniuks-laughterTurekMenistanchar47zupamarzenkreska-groteskaitjen
stragan-ze-snami

July 10 2019

stragan-ze-snami
2756 f065 500
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie viagreywolf greywolf
stragan-ze-snami
8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed viagreywolf greywolf
stragan-ze-snami
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viagreywolf greywolf

July 09 2019

stragan-ze-snami
6161 e6a4 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viagreywolf greywolf

July 08 2019

stragan-ze-snami
stragan-ze-snami
stragan-ze-snami
5575 d4fb 500
Reposted fromzciach zciach viadarksideofthemoon darksideofthemoon
stragan-ze-snami
4537 a759
Reposted fromFero Fero viaponurykosiarz ponurykosiarz
stragan-ze-snami
Reposted fromFlau Flau viaponurykosiarz ponurykosiarz
stragan-ze-snami
2709 370f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabecomingjane becomingjane
stragan-ze-snami
2887 d520
Reposted fromolbaria olbaria viabecomingjane becomingjane
stragan-ze-snami
stragan-ze-snami
9695 2bf9
Reposted fromsosna sosna viadarksideofthemoon darksideofthemoon
stragan-ze-snami
5101 a674 500
stragan-ze-snami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl