Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2020

stragan-ze-snami
1889 4e17 500
Reposted fromSensuousCurves SensuousCurves
stragan-ze-snami
6468 1f9a 500
Jakub Rozalski 'Midsummer night's dream'
stragan-ze-snami
stragan-ze-snami
6482 7de6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaraspberryjam raspberryjam
8997 1bf7 500
stragan-ze-snami
0119 1d6d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viagreywolf greywolf
stragan-ze-snami
4522 6c7a
Reposted fromfreyjawhite freyjawhite viaorelh orelh
stragan-ze-snami
1346 8f77
Reposted fromfatique fatique viaorelh orelh
stragan-ze-snami
2438 cc19 500
Plakaciary przeciwko przemocy.  Szkoda, że trzeba robić kampanie o rzeczach oczywistych. Ale skoro trzeba - warto robić to tak dobrze. 
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viaorelh orelh
stragan-ze-snami
6834 bb66
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viaorelh orelh
stragan-ze-snami
7937 5bbf 500
Reposted fromb00yemard b00yemard viaorelh orelh
0955 b11d 500

scifi-fantasy-horror:

Fairy Tail Project - Beauty and the Beast by  Victor + Vincent N7

Reposted fromloki-098 loki-098 viaorelh orelh
stragan-ze-snami
5370 3622
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viaorelh orelh
stragan-ze-snami
4819 7c41 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainzynier inzynier
stragan-ze-snami
5095 aaab 500
Reposted frommystery-of-love mystery-of-love viagdaanka gdaanka
stragan-ze-snami
2607 3513
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdaanka gdaanka
stragan-ze-snami
- Kiedy go pokochałaś? - zapytała, patrząc na mnie tak, jakbym za moment miała zdradzić jej wielki sekret. Uśmiechnęłam się w odpowiedzi, wzruszając ramionami.
- Nie wiem. Pamiętam jak kiedyś wybraliśmy się na piknik. Leżeliśmy na kocu w zupełnej ciszy. Ja cieszyłam się pięknym słońcem, a on czytał jedną z tych historycznych książek, które zupełnie nie były w moim guście. Jego głowa leżała na moich kolanach. Mogłam obserwować jak wodzi wzrokiem po tekście, chłonąc każde słowo. Między jego brwiami powstawała zabawna zmarszczka, kiedy przeczytał coś, z czym się nie zgadzał. To była tak zwyczajna, ulotna chwila, a ja czułam się jak w niebie. Rozumiesz? Czułam się tak, jakby na moich kolanach złożono cały świat. Wtedy poczułam, że go kocham. Myślę jednak, że kochałam go już wcześniej. Po prostu nigdy wcześniej o tym nie myślałam. Dopiero wtedy, na tej łące, poczułam że jest wszystkim, o czym od dawna marzyłam.
— "Milczenie jest najgłośniejszym krzykiem każdego z nas."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianowaktualny nowaktualny
stragan-ze-snami
4143 e7d5 500
Reposted fromursa-major ursa-major viaorelh orelh
stragan-ze-snami
1007 7a8c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaorelh orelh
stragan-ze-snami
6745 11ac 500
Reposted fromXandir Xandir viaorelh orelh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...